Czasowniki nieregularne – ćwiczenie 13

Numer telefonu – ćwiczenie 2