Czasowniki nieregularne – ćwiczenie 3

Ułamki – ćwiczenie 2