Klęski żywiołowe po angielsku

Klęski żywiołowe po angielsku z wymową.

Natural disasters
fire
fire
pożar
volcanic-eruption
volcanic eruption
erupcja wulkanu
susza
drought
susza
typhoon
tajfun
blizzard
zamieć
cyclone
cyklon
earthquake
trzęsienie ziemi
avalanche
lawina
tornado
tornado
hurricane
huragan
tsunami
tsunami
flood
powódź