Kolejność przymiotników – angielski

W języku angielskim ważna jest kolejność przymiotników. Każdy z nich ma swoje określone miejsce w zdaniu.

Opinion – size – qualities – age – shape – colour – participle – origin – material – type – purpose
Opinia – rozmiar – właściwości – wiek – kształt – imiesłów przymiotnikowy – pochodzenie – materiał – rodzaj – cel
 1. Opinia: wonderful, great, dull, superb
 2. Rozmiar: large, tiny, small, big, huge
 3. Właściwości: soft, hard, thin
 4. Wiek: new, old, ancient
 5. Kształt: square, oval, round
 6. Kolor: blue, red
 7. Imiesłów przymiotnikowy: overcooked, short-lasting
 8. Pochodzenie: English, Italian, Chinese
 9. Materiał: cotton, plastic, leather
 10. Rodzaj: two-sided, double
 11. Cel: baking, school, educational

Przymiotniki wyrażające opinie trafiają na początek; natomiast im bardziej “trwała” cecha, tym bliżej znajduje się rzeczownika.

Piękny mały japoński stół. A beautiful small Japanese table.
Stary metalowy brązowy zegar kuchenny. An old brown metal kitchen clock.
Wygodny, skórzany biały fotel. A comfortable white leather armchair.
Czarne okrągłe pudełko. A round black box.
Duże niebieskie oczy. Big blue eyes.
Długie, kręcone, brązowe włosy. Long curly brown hair.
Zielony miękki ręcznik. A soft green towel.
Duży przytulny pokój. A cosy big room.
Stary, gruby czarny kocur. A fat old black tomcat.
Przystojny, wysoki, szczupły mężczyzna. A handsome tall thin man.

Jesli dwa przymiotniki opisują różne części tej samej rzeczy, wtedy rozdzielimy je spójnikiem “and”.

A plastic and metal chair. Plastikowo-metalowe krzesło (niektóre części krzesła są plastikowe, inne są metalowe).

Tak samo rodzielamy dwa kolory.

A black and white dress. Biało-czarna sukienka.

Jak zapamiętać kolejność przymiotników w języku angielskim?
Są na to dwa sposoby.
Pierwszy to zapamiętanie tego zdania: Very Soon A Train Should COMe
V – value
S – size
A – age
T – temperature
S – shape
C – colour
O – origin
M – material

Drugi sposób to zapamiętanie:

SASCOM
S – Size
A – Age
S – Shape
C – Colour
O – Origin
M – Material