Konstrukcja be going to

Chociaż to be going to jest konstrukcją, a nie czasem, warto się z nią zapoznać, bo często używa się jej mówiąc o przyszłości.

 • Budowa „to be going to” (zdanie twierdzące, przeczenie, pytanie)
 • Zastosowanie konstrukcji „be going to”
 • Typowe określenia
 • Konstrukcja „to be going to” – zdanie twierdzące

  podmiot + is/are/am + going to + czasownik w pierwszej formie

  Konstrukcja to be going to w zdaniu twierdzącym składa się z trzech części – czasownika „to be” w czasie Present Simple, „going to” i czasownika w podstawowej formie.

  I’m going to buy a new car. Mam zamiar kupić nowe auto.

  Przykładowa odmiana z czasownikiem „to visit” (odwiedzić) w zdaniu twierdzącym:

  I’m going to visit my aunt in Barcelona. Mam zamiar odwiedzić moją ciotkę w Barcelonie.
  You’re going to visit. Masz zamiar odwiedzić.
  She’s going to visit. Ona ma zamiar odwiedzić.
  He’s going to visit. On ma zamiar odwiedzić.
  We’re going to visit. Mamy zamiar odwiedzić.
  You’re going to visit. Macie zamiar odwiedzić.
  They’re going to visit. Mają zamiar odwiedzić.

  Pytanie

  Pytanie tworzymy zamieniając kolejność pierwszych dwóch wyrazów w zdaniu twierdzącym.

  Are/Is/Am + podmiot + going to + czasownik w pierwszej formie

  Are you going to leave? Masz zamiar wyjechać?

  Przykładowa odmiana czasownika „work” (pracować) w pytaniu:

  Am I going to work? Czy mam zamiar pracować?
  Are you going to work? Czy masz zamiar pracować?
  Is she going to work? Czy ona ma zamiar pracować?.
  Is he going to work? Czy on ma zamiar pracować?
  Are we going to work? Czy my mamy zamiar pracować?
  Are you going to work? Czy wy macie zamiar pracować?
  Are they going to work? Czy oni mają zamiar pracować?

  Pytania szczegółowe
  Pytania szczegółowe zaczynają się np. od kiedy, dlaczego, gdzie. Tworzymy je tak samo, tylko na początku dodajemy np. słówko kiedy.

  When are you going to leave? Kiedy masz zamiar wyjechać?
  When is she going to leave? Kiedy ona ma zamiar wyjechać?

  Przeczenie

  Przeczenie składa się z trzech części: czasownika to be w formie przeczącej (am not/aren’t/isn’t), „going to” i pierwszej formy czasownika.

  podmiot + aren’t/isn’t/am not + going to + czasownik w pierwszej formie

  I have more than 40 minutes, I’m not going to be late. Mam ponad 40 minut, nie spóźnię się.

  Przykładowa odmiana czasownika „meet” (spotkać się) w przeczeniu:

  I’m not going to meet Ann. Nie mam zamiaru spotkać się z Ann.
  You aren’t going to meet Ann. Nie masz zamiaru spotkać się z Ann.
  She isn’t going to meet Ann. Ona nie ma zamiaru spotkać się z Ann.
  He isn’t going to meet Ann. On nie ma zamiaru spotkać się z Ann.
  We aren’t going to meet Ann. My nie mamy zamiaru spotkać się z Ann.
  You aren’t going to meet Ann. Wy nie macie zamiaru spotkać się z Ann.
  They aren’t going to meet Ann. Oni nie mają zamiaru spotkać się z Ann.

  Zastosowanie konstrukcji „to be going to”

  1. Plany i zamiary
   Jeśli chcemy powiedzieć o swoich planach i zamiarach, użyjemy właśnie tej konstukcji. Muszą one być jednak przemyślane wcześniej, rozważone.

   I’m going to learn Spanish. Mam zamiar nauczyć się hiszpańskiego.
   Tomorrow I’m going to tidy my room. Jutro zamierzam posprzątać swój pokój. (Albo: Jutro posprzątam swój pokój.)

   Jeśli dany plan powstał spontanicznie, bez przemyśleń, na zasadzie „O, wiem! Zrobię to i tamto.” – użyjemy czasu Future Simple.

   1. I’ll learn Spanish. – Nauczę się hiszpańskiego.
   Decyzja podjęta w momencie mówienia, spontanicznie.

   2. I’m going to learn Spanish. – Nauczę się hiszpańskiego./Mam zamiar nauczyć się hiszpańskiego.
   Decyzja podjęta po zastanowieniu się, zaplanowaniu czy rozważeniu, do czego przyda mi się znajomość hiszpańskiego.

  2. Przewidywania oparte na obserwacji lub dowodach
   Jeśli widzisz ciemne chmury na niebie – wiesz, że może padać albo będzie burza. Jeśli widzisz, jak twój kolega buja się na krześle – wiesz, że może spaść. Jeśli uszkodzisz samochód rodziców – wiesz, że nie będą zachwyceni. W tych wszystkich sytuacjach użyjemy going to.

   Look, it’s going to rain! Zobacz, będzie padać! (patrząc na ciemne chmury)
   There’s going to be a storm. Będzie burza.
   Watch out, you’re going to fall! Uważaj, spadniesz!
   I’ve broken my sister’s favourite mug. She’s going to be mad! Zbiłem ulubiony kubek mojej siostry. Będzie wściekła!
   Karen is going to have a baby. Karen będzie miała dziecko.

   W powyższych przykładach nie tłumaczymy „be going to” jako „mieć zamiar”, tylko jak zdanie w czasie przyszłym – będzie padać, będzie miała.

  Uwaga: należy unikać używania konstrukcji „to be going to” z czasownikami „come” i „go”:
  I’m going to go to work.

  Zamiast tego lepiej jest użyć czasu Present Continuous.
  I’m going to work.

  Gonna

  W mowie potocznej zamiast „going to” używa się gonna.

  What are they gonna do? – Co oni zrobią?
  They’re gonna lose. – Przegrają.

  Typowe określenia dla konstrukcji „be going to”

  tomorrow jutro
  the day after tomorrow pojutrze
  next week w przyszłym tygodniu
  next month w przyszłym miesiącu
  next year w przyszłym roku
  soon wkrótce