Konstrukcja wish

Wyróżnia się trzy główne konstrukcje gramatyczne z wish. Poniżej znajdziesz dokładne omówienie wszystkich wraz z przykładami i zastosowaniem.

Konstrukcja wish + could

I wish + could + 1. forma

I wish I could come. Żałuję, że nie mogę przyjść.
I wish I could be taller. Chciałbym być wyższy (ale nie jestem).

Zastosowanie:
1. Kiedy żałujemy, że teraz coś nie może się wydarzyć.

Konstrukcja wish + would

I wish + would + 1. forma

I wish you wouldn’t be so nosy. Chciałbym, żebyś nie był taki wścibski.
I wish it would stop snowing. Chciałbym, żeby przestał padać śnieg.

Zastosowanie:

  1. Krytykowanie czyjegoś zachowania, którego nie pochwalamy.
  2. Gdy chcemy, żeby ktoś zmienił swoje zachowanie.
  3. Wyrażanie życzeń o pogodzie, np. chcemy, żeby przestało padać.

Konstrukcja wish + Past Simple

I wish + podmiot + Past Simple

I wish I had a bigger house. Chciałbym mieć większy dom.
I wish I was taller. Chciałbym być wyższy. (Można też powiedzieć: I wish I could be taller.)

Zastosowanie

  1. Wyrażanie życzeń, które są niemożliwe do spełnienia w teraźniejszości, np. chciałbym być wyższy, ale to niemożliwe, bo więcej już nie urosnę.
  2. Wyrażanie życzeń, żeby było inaczej niż jest teraz – co może kiedyś zostanie spełnione lub trudno jest to spełnić.

I wish I were…
Typowym wyrażeniem jest I wish I were. Zwykle „I” łączy się w czasie Past Simple z „was”, a nie „were”, jednak – wyjątkowo – przy wyrażaniu życzenia – takie połączenie jest możliwe.

I wish I were happier. Chciałbym być bardziej szczęśliwy.
I wish I were richer. Chciałbym być bogatszy.

Konstrukcja wish i Past Perfect

I wish + podmiot + Past Perfect

I wish I hadn’t lost my key cars. Żałuję, że zgubiłem klucze do samochodu./ Szkoda, że zgubiłem klucze do samochodu.

W konstrukcji wish z czasem Past Perfect jest pewien haczyk. Przyjrzyj się drugiej części zdania angielskiego: I hadn’t lost my key cars. Mamy tu przeczenie. A jak jest w polskim zdaniu? „…zgubiłem klucze do samochodu” – nie ma przeczenia, jest zdanie twierdzące.

Dlatego, tworząc zdania z wish i Past Perfect, pamiętaj, że jeśli w polskim zdaniu jest twierdzenie – w angielskim będzie przeczenie. I odwrotnie, jeśli w polskim zdaniu jest przeczenie – nie będzie go w zdaniu angielskim.

I wish I had said that. Żałuję, że tego nie powiedziałem.

W angielskim zdaniu jest twierdzenie, więc w polskim musi być przeczenie. Inaczej, gdybyśmy zrobili błąd, zmienimy zupełnie sens zdania. Zdanie by brzmiało: „Żałuję, że to powiedziałem”.

She wishes she hadn’t said that. Ona żałuje, że to powiedziała.

W zdaniu angielskim jest przeczenie, więc po polsku będzie twierdzenie.

I wish I had taken a torch. Żałuję, że nie wziąłem latarki.
I wish I hadn’t bought that car. Żałuję, że kupiłem ten samochód.
I wish I had bought that dress. Żałuję, że nie kupiłam tej sukienki.

Zastosowanie:
1. Gdy żałujemy, że coś się stało lub nie stało się w przeszłości.

Konstrukcja wish i could have

wish + could have + 3. forma

I wish I could have done more for you. Żałuję, że nie mogłem zrobić więcej dla ciebie.
I wish I could have asked them. Żałuję, że nie mogłem ich zapytać.

Zastosowanie:
1. Gdy żałujemy, że nie mogliśmy zrobić czegoś w przeszłości.