Liczebniki 1-100 angielski ćwiczenia

TEORIA ĆWICZENIA

Ćwiczenie. Liczebniki 1-100 w języku angielskim

Zapisz słownie podane liczby.

1) 77
2) 24
3) 19
4) 90
5) 44
6) 33
7) 85
8) 28
9) 64
10) 12