Liczebniki główne – ćwiczenia

TEORIA ĆWICZENIA

Nazwy dni tygodnia