Numer telefonu – ćwiczenia

TEORIA ĆWICZENIA

Czasowniki nieregularne