Liczba mnoga – ćwiczenia

Ćwiczenie. Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników w języku angielskim

Wpisz liczbę mnogą.
Np. cat - cats

1. box -
2. foot -
3. bus -
4. family -
5. fly -
6. desk -
7. doll -
8. fox -
9. bag -
10. match -