Liczba mnoga rzeczownika – angielski

Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć liczbę mnogą rzeczowników w języku angielskim, które rzeczowniki są nieregularne i które występują tylko w liczbie mnogiej.

Tworzenie liczby mnogiej

1. Końcówka -s
Podstawowy sposób tworzenia liczby mnogiej rzeczownika to dodanie –s.

doll dolls (lalka – lalki)
hamster hamsters (chomik – chomiki)
film films (film – filmy)
team teams (drużyna – drużyny)
bike bikes (rower – rowery)

2. Końcówka -es
Do rzeczowników zakończonych na –s, –x, –ch, –o lub –sh dodaje się końcówkę –es:

box boxes
fox foxes
match matches
tomato tomatoes
dish dishes

Jeśli rzeczownik kończy się na –f, -f zamienia się na –v i dodaje się końcówkę –es.

wife wives
knife knives

Od tej reguły istnieje nieco wyjątków. Na przykład:

chef chefs
cliff cliffs

Niektóre rzeczowniki mają dwie formy liczby mnogiej. Na przykład:

wharf wharves/wharfs
hoof hoofs/hooves
scarf scarfs/scarves

Rzeczowniki nieregularne w języku angielskim

foot feet (stopa – stopy)
goose geese (gęś – gęsi)
tooth teeth (ząb – zęby)
child children (dziecko – dzieci)
mouse mice (mysz – myszy)
woman women (kobieta – kobiety)
man men (mężczyzna – mężczyźni)
ox oxen (wół – woły)
oasis oases (oaza – oazy)
sheep sheep (owca – owce)
aircraft aircraft (samoloty – samoloty)
series series (seria – serie)
die dice (kość – kości)
bacterium bacteria (bakteria – bakterie)
analysis analyses (analiza – analizy)
louse lice (wesz – wszy)
thesis theses (teza – tezy)
hypothesis hypotheses (hipoteza – hipotezy)
stimulus stimuli (bodziec – bodźce)
radius radii/radiuses (promień – promienie)
phenomenon phenomena (zjawiska – zjawisko)
crisis crises (kryzys – kryzysy)

Rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej

trousers spodnie
tights rajstopy
glasses okulary
sunglasses okulary przeciwsłoneczne
scales waga
scissors nożyczki
jeans dżinsy
pants spodnie
shorts szorty
pyjamas piżama
dominoes domino
darts gra w strzałki
bowls kręgle
refreshments napoje
outskirts obrzeża
remains pozostałości, szczątki
headquarters siedziba
police policja
surroundings otoczenie
clothes ubrania
damages odszkodowanie

Rzeczowniki zakończone na –s, które łączą się z czasownikiem w liczbie pojedynczej:

news – wiadomości (czyli mówimy the news is, a nie the news are)

maths matematyka
economics ekonomia
politics polityka
physics fizyka
aerobics aerobik
acoustics akustyka
statistics statystyka

Rodzaj męski i żeński

Angielskie rzeczowniki nie mają rodzajów tak jak w języku polskim – stół po polsku jest rodzaju męskiego, książka to rodzaj żeński, a oko – rodzaj nijaki. Jest jednak grupa rzeczowników, która dzieli się na rzeczowniki męskie i żeńskie. Dotyczy to przeważnie zawodów, tytułów i członków rodziny.

actor actress (actor – aktorka)
waiter waitress (kelner – kelnerka)
policeman policewoman (policjant – policjantka)
king queen (król – królowa)
prince princess (książę – księżniczka)
duke duchess (książę – księżna)
emperor empress (cesarz – cesarzowa)
god goddess (bóg – bogini)
hero heroine (bohater – bohaterka)
monk nun (mnich – zakonnica)
man woman (mężczyzna – kobieta)
husband wife (mąż – żona)
uncle aunt (wujek – ciotka)
dad mum (tata – mama)
father mother (ojciec – matka)
brother sister (brat – siostra)
son daughter (syn – córka)
nephew niece (bratanek/siostrzeniec – bratanica/siostrzenica)
grandfather grandmother (dziadek – babcia)
boy girl (chłopak – dziewczyna)
bridegroom bride (pan młody – panna młoda)

Zwierzęta

lion lioness (lew – lwica)
stallion mare (ogier – klacz)
fox vixen (lis – lisica)
rooster hen (kogut – kura)
buck doe (kozioł – łania)
bull cow (byk – krowa)
ram ewe (baran – owca)
gander goose (gąsior – gęś)