Liczby od 1 do 100 – ćwiczenia

Ćwiczenie - liczby od 1 do 100 po angielsku. Wpisz słownie podane liczby.
np. jeden - one

1. pięćdziesiąt osiem -
2. trzydzieści -
3. osiemdziesiąt osiem -
4. trzynaście -
5. czterdzieści -
6. trzydzieści siedem -
7. osiemdziesiąt jeden -
8. dwanaście -
9. sześćdziesiąt cztery -
10. dwadzieścia pięć -