Liczebniki główne po angielsku

TEORIA ĆWICZENIA

Artykuł opisuje liczebniki główne od jednego do miliona oraz różne sposoby czytania zera.

Liczebnik „zero” po angielsku

Z zerem sprawa jest trochę skomplikowana, bo po angielsku ten liczebnik ma kilka odpowiedników w zależności od kontekstu: oh, love, nil, nought lub zero.
Oh – numer telefonu, pokoju, autobusu

320 460 Czytamy: three two oh four six oh
Room 203 two oh three
Bus 105 one oh five

Zero – liczby i stopnie np. Celsjusza

0.5 zero point five
0 degrees zero degrees

Love – wynik meczu tenisa

30 – 0 thirty love

Nil – wynik meczu piłki nożnej

1 – 0 one nil

Nought – ułamki (w brytyjskim angielskim)

0.1 nought point one

Liczebniki główne od 1 do 10

1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten

Liczebniki od 11 do 19

Liczebniki od 13 do 19 są zakończone na –teen. Należy zwrócić uwagę na pisownię 13 i 15:
thirteen
fifteen

11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen

Liczebniki od 20 do 100

20 twenty
21 twenty-one
22 twenty-two
23 twenty-three
24 twenty-four
25 twenty-five
26 twenty-six
27 twenty-seven
28 twenty-eight
29 twenty-nine
30 thirty
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
100 a/one hundred

Liczebnik „sto” to albo a hundred, albo one hundred.

Liczebniki główne powyżej 100

101 a hundred and one
110 a hundred and ten
120 a hundred and twenty
200 two hundred
1.000 a/one thousand
1.001 a thousand and one
1.050 a thousand and fifty
2.000 two thousand
10.000 ten thousand
11.000 eleven thousand
100.000 a/one hundred thousand
1.000.000 a/one million
2.000.000 two million
1.000.000.000 a/one bilion

Jak czytać liczebniki główne po angielsku:

885 eight hundred (and) eighty five

W brytyjskim angielskim używa się „and”, w amerykańskim angielskim „and” jest pomijane.

333 three hundred thirty three
20.500 twenty thousand and five hundred
500.000 five hundred thousand
4.760.200 four million seven hundred and sixty thousand two hundred

Pamiętaj: Chcąc powiedzieć np. „200 uczniów” do hundred nie dodajemy –s, co jest często spotykanym błędem. Tak samo nie dodajemy –s do thousand i million:
two hundred students

Co innego, jeśli chcesz powiedzieć „setki protestujących”, wtedy po hundred dodaje się „of”:
hundreds of demonstrators