Liczba mnoga rzeczownika angielski ćwiczenia

Ćwiczenie. Tworzenie liczby mnogiej w języku angielskim

Wpisz liczbę mnogą.
Np. cat - cats

1. tooth -
2. woman -
3. sandwich -
4. carrot -
5. glass -
6. phone -
7. boy -
8. wife -
9. pen -
10. play -