Liczba mnoga po angielsku ćwiczenia

Ćwiczenie. Tworzenie liczby mnogiej rzeczownika

Wpisz liczbę mnogą.
Np. cat - cats

1. man -
2. baby -
3. city -
4. orange -
5. dress -
6. panda -
7. potato -
8. day -
9. goose -
10. wall -