Liczba mnoga angielski ćwiczenia

Ćwiczenie. Tworzenie liczby mnogiej w języku angielskim

Wpisz liczbę mnogą.
Np. cat - cats

1. knife -
2. kiss -
3. hero -
4. elf -
5. person -
6. tomato -
7. piano -
8. mouse -
9. leaf -
10. lorry -