Liczba mnoga rzeczownika angielski ćwiczenia

Ćwiczenie. Liczba mnoga w języku angielskim

Wpisz liczbę mnogą.
Np. cat - cats

1. deer -
2. oasis -
3. beach -
4. zoo -
5. address -
6. eye -
7. watch -
8. year -
9. way -
10. studio -