Ćwiczenie 5 – wybierz poprawną odpowiedź

Wybierz odpowiedź, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę.

1. (Czy mógłbyś mi pomóc) _____ with these boxes? They are too heavy for me.
2. I haven’t been to a gym (odkąd) _____ I twisted my ankle.
3. It’s too late to call our boss now. (A może wyślijmy) _____ him an e-mail?
4. Your dog is really lovely. When you go on holiday, I can (zaopiekować się) _____ him for you.
5. After digging the tunnel, the prisoners (byli w stanie) _____ to escape.