List nieformalny – matura – przydatne zwroty

Matura pisemna z angielskiego – przydatne zwroty

Zwroty i porady przydatne do napisania listu nieformalnego na poziomie podstawowym.

Od 2015 roku maturzyści zdający maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym mają do napisania tylko jeden tekst w stylu nieformalnym. Może to być: list tradycyjny, e-mail lub wiadomość na bloga. Tekst powinien zawierać od 80 do 130 słów – to bardzo mało jak na cztery „kropki”.

Jak napisać list na maturze?

Podziel sobie list na części:

 1. Wstęp
 2. Rozwinięcie – tutaj opiszesz to, co podają „kropki” w zadaniu – każda kropka to jeden akapit z dwoma zdaniami – przy większej ilości zdań zwyczajnie nie zmieścisz się w 130 słowach.
 3. Zakończenie

Porady:

 • w liście nieformalnym używamy skrótów. Np. zamiast I am piszemy I’m,
 • pisz na temat – np. jeśli w poleceniu trzeba zaprosić kogoś na wyjazd, nie pisz, dokąd byś chciał pojechać,
 • jeśli nie znasz jakiegoś słowa lub wypadło ci ono z głowy, poszukaj podobnego,
 • tak samo jeśli zapomniałeś jakiejś konstrukcji lub nie jesteś pewien – zastąp ją inną,
 • przejrzyj swoje szkolne wypracowania z angielskiego i zobacz, jakie błędy najczęściej popełniasz, np. często w trzeciej osobie brakuje –s w czasie Present Simple. Po napisaniu listu na maturze sprawdź, czy nie brakuje końcówek –s.
 • List nieformalny – zwroty

  Zwrot powitalny
  Hello/ Hi! – Cześć!
  Dear Mark – Drogi Marku

  Początek listu
  It was nice/good/lovely to hear from you.
  Thanks for your letter. – Dziękuję za list.
  I’m sorry I haven’t written for so long. – Przepraszam, że nie pisałem tak długo.
  How are you? – Jak się masz?

  Prośby
  Will you help me, please? – Pomożesz mi?
  I’d be grateful if you could… – Byłbym wdzięczny, jeśli mógłbyś…

  Zapraszanie
  Would you come… – Czy przyszedłbyś…
  I’d like to invite you to – Chciałbym cię zaprosić na…
  Would you like to come…? – Chciałbyś przyjść…?
  I’d be happy if you could visit us. – Ucieszyłbym się, gdybyś mogła nas odwiedzić.
  I’d like you come to – Chciałabym, żebyś przyszedł

  Akceptowanie zaproszenie
  I’d love to come. – Przyjdę z chęcią.
  Thanks for inviting me. – Dziękuję za zaproszenie.

  Odmowa
  I’m afraid I can’t come. – Obawiam się, że nie mogę przyjść.
  I’d love to come but… – Chętnie bym przyszedł, ale…

  Relacjonowanie wydarzeń
  At first – Najpierw
  In the beginning – Na początku
  Then – Następnie, potem
  After that – Po tym
  5 minutes later – 5 minut później
  Finally – Wreszcie
  Eventually – W końcu

  Udzielanie porad
  Remember to… – Pamiętaj, żebyś
  If I were you, I’d… – Na twoim miejscu…
  You’d better – Lepiej, żebyś
  I think you should/ shouldn’t – Myślę, że powinnaś/ nie powinnaś

  Zakończenie listu
  That’s all for now. – To na tyle.
  Give my regards to… – Pozdrów ode mnie…
  I have to finish now. – Muszę już kończyć.
  Hope to hear from you soon. – Mam nadzieję, że wkrótce odpiszesz.

  Zwroty pożegnalne
  Take care – Trzymaj się
  All the best – Pozdrawiam
  Best wishes – Pozdrawiam
  Bye for now – Do zobaczenia
  Write soon! – Napisz wkrótce!
  Love – Ściskam
  Bye – Pa