Matura rozszerzona – leksyka, ćwiczenie 11

Uzupełnij zdania 1.–4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając w to wyrazy już podane.

1. You (must / forget) to tell them how to get to our house. Otherwise, they would have arrived long before now.
2. (Jack / request / have) a day off met with his employer’s refusal.
3. If the trekkers (decide / take) the shorter route, they would be in trouble now. Fortunately they didn’t.
4. The ski jumping competition (have to / cancel) yesterday due to strong wind.