Matura rozszerzona – leksyka, ćwiczenie 14

Uzupełnij zdania 1.–4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając w to wyrazy już podane.

1. During the last lesson, our chemistry teacher explained how (avoid / spill) the chemicals in the lab.

2. Children should (encourage / take) risks and make their own mistakes while they are still young enough to learn from them.

3. I still don’t know which major to choose. As soon as I (make / mind) , I will let you know.

4. I’m sure this gadget is Stephen’s idea. He (must / invent) it last year when he was unemployed for a few months.