Matura rozszerzona – leksyka, ćwiczenie 17

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.–9.4.). W każdą lukę można wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając wyraz już podany. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.

1. The demolition company has destroyed the bridge.
PULLED
The bridge by the demolition company.

2. She goes swimming every morning regardless of the weather.
MATTER
She goes swimming every morning the weather is like.

3. I’m sure the Browns considered their decision to adopt the dog very carefully.
MUST
The Browns their decision to adopt the dog very carefully.

4. Parting from his parents was not easy for my nephew.
HARD
My nephew found from his parents.