Matura rozszerzona – leksyka, ćwiczenie 20

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1.–4.). W każdą lukę można wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając wyraz już podany. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.

1. I can’t wait to see my boyfriend again.
LOOKING
I my boyfriend again.

2. Could you watch over my backpack while I’m swimming in the lake?
EYE
Could you my backpack while I’m swimming in the lake?

3. I regret not seeing the Great Wall of China on my last business trip.
WISH
I the Great Wall of China on my last business trip.

4. The actress didn’t want anybody to recognize her, so she decided to wear a wig.
AVOID
The actress decided to wear a wig to .