Matura rozszerzona – leksyka, ćwiczenie 8

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1.–4.). W każdą lukę można wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając wyraz już podany. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.

1. Your car is making strange noises. A mechanic should check it.
HAVE
Your car is making strange noises. You should by a mechanic.
2. When you are working on so many assignments at the same time, you will probably make mistakes.
LIKELY
When you are working on so many assignments at the same time, mistakes happen.
3. My father never thought that someone would reveal his secret.
CROSSED
It never that his secret would be revealed.
4. We couldn’t do anything to help John in that situation. He insisted on sorting it out on his own.
NOTHING
There was to help John in that situation. He insisted on sorting it out on his own.