Matura z angielskiego 2015 – gramatyka – ćwiczenie 3

W zadaniach 9.1.–9.5. spośród podanych opcji odpowiedzi (A–C) wybierz tę, która
najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub jego fragmentu. Zakreśl literę A, B
albo C.

9.1. It’s not necessary for you to give me all the details.
9.2. They hope to reach the airport in twenty minutes.
9.3. I’m looking forward to your answer.
9.4. Who prepared Mary’s breakfast?
9.5. What do you think of working abroad?