Matura podstawowa – leksyka, ćwiczenie 12

W zadaniach 1.–5. spośród podanych opcji (A–C) wybierz tę, która jest tłumaczeniem
fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę w zdaniu. Zakreśl
jedną z liter: A, B albo C.

1. (Było) _____ many people in the stadium on Saturday.
2. She’ll watch a romantic comedy with her boyfriend (chyba że) _____ there is a football
match on TV.
3. I saw the man suspected of robbery (po przeciwnej stronie ulicy) _____.
4. If you want to be treated (jak dorosły) _____, you can’t behave in such a silly way.
5. Your party was fantastic and we (dobrze się bawiliśmy) _____. Thanks for inviting us!