Matura podstawowa – leksyka, ćwiczenie 8

Spośród podanych odpowiedzi (A–C) wybierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub jego fragmentu. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

1. I don’t find this book very interesting.
2. You are not allowed to swim without a cap.
3. It took Vicky thirty minutes to buy a dress for the party.
4. The printer I bought here doesn’t work so I want a full refund.
5. We will have a barbecue next Saturday on condition that the weather gets better.