Matura podstawowa – leksyka, ćwiczenie 9

W zadaniach 1.– 5. spośród podanych opcji wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę w zdaniu. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

1. We needn’t blame (siebie) _____ for this mistake.
2. (Ona wyszła z) _____ the restaurant to make a phone call.
3. Why don’t you want (żeby ona opowiadała) _____ about this event?
4. My parents didn’t let me (obejrzeć) _____ a thriller late last night.
5. How much time (spędziłeś) _____ with your cousin in London last summer?