Czasownik must i mustn’t – angielski

Czasownik modalny must oznacza musieć.

Przykładowa odmiana „must” z czasownikiem „go”
Zdanie oznajmujące

podmiot + must + czasownik

I must go. Ja muszę iść.
You must go. Ty musisz iść.
She/he/it must go. Ona/on/ono musi iść.
We must go. My musimy iść.
You must go. Wy musicie iść.
They must go. Oni/one muszą iść.

W każdej osobie mamy taki sam schemat. W trzeciej os. l.p. (ona/on/ono) nie dodajemy do must końcówki –s, bo jest to czasownik modalny.

Pytanie

Must + podmiot + czasownik

Must I go? Czy ja muszę iść?
Must you go? Czy ty musisz iść?
Must she/he/it go? Czy ona/on/ono musi iść?
Must we go? Czy my musimy iść?
Must you go? Czy wy musicie iść?
Must they go? Czy oni/one muszą iść?

Pytanie tworzymy zamieniając kolejność podmiotu z „must” – czasownik modalny trafia na początek zdania. W każdej osobie jest tak samo.

Przeczenie
W przeczeniu pojawia się pewien haczyk. Na logikę wydaje się, że aby utworzyć przeczenie od „must”, trzeba do czasownika modalnego dodać not. Wtedy otrzymujemy „must not”, w skrócie mustn’t. Jednak „mustn’t” ma zupełnie inne znaczenie, oznacza „nie wolno”. Dlatego w przeczeniu używa się zupełnie innej konstrukcji – don’t/doesn’t have to.

Podmiot + don’t have to/doesn’t have to + czasownik

I don’t have to go. Ja nie muszę iść.
You don’t have to go. Ty nie musisz iść.
He/she/it doesn’t have to go. On/ona/ono nie musi iść.
We don’t have to go. My nie musimy iść.
You don’t have to go. Wy nie musicie iść.
They don’t have to go. Oni/one nie muszą iść.

Zastosowanie czasownika modalnego „must”

1. Gdy jesteśmy czegoś pewni

You’ve been working for many hours. You must be sleepy and exhausted. Pracujesz od wielu godzin. Musisz być śpiący i wykończony.

2. Zalecenia i porady

You must watch this movie, it’s fantastic! Musisz obejrzeć ten film, jest fantastyczny!

3. Muszę, bo chcę
Gdy robisz coś, bo sam chcesz, ale nikt ci nie każde tego zrobić.

I must read this book. Muszę przeczytać tę książkę.

(Nikt mi nie każe jej czytać, przeczytam, bo to bestseller i wszyscy o niej mówią.)

4. Polecenia i nakazy

You must answer all questions. Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania.
You must wear a uniform. Trzeba nosić mundurek.

Must have

W odniesieniu do przeszłości używa się konstrukcji must have + 3. forma czasownika.

You’d been working for so long. You must have been sleepy. Pracowałeś tak długo. Musiałeś być śpiący.
David must have known the truth. David musiał znać prawdę.

Mustn’t

Mustn’t znaczy nie wolno. Przykłady:

You mustn’t chew a gum. Nie wolno żuć gumy.
You mustn’t vote twice. Nie wolno głosować dwukrotnie.
You mustn’t cheat. Nie wolno ściągać.
You mustn’t smoke here. Tu nie wolno palić.

Jeden komentarz do “Czasownik must i mustn’t – angielski

  • 19 kwietnia, 2020 o 11:29 am
    Bezpośredni odnośnik

    Mysle ze ta strona pomoze latwo nauczyc sie czasownikow must i musn’t szybko latwo na kartkowke

Możliwość komentowania została wyłączona.