Czasownik to be – odmiana

Zdanie twierdzące
Czasownik „to be” w czasie Present Simple ma trzy formy: am, is, are. Am występuje tylko w pierwszej osobie l.poj. (I), are – w drugiej osobie l.poj. i wszystkich osobach l.mn. Z kolei is używamy w trzeciej osobie l.poj. (he, she, it).

I am Ja jestem
You are Ty jesteś
She is Ona jest
He is On jest
It is Ono jest
We are My jesteśmy
You are Wy jesteście
They are Oni są

Formy skrócone

I am = I’m
You are = You’re
She is = She’s
He is = He’s
It is = It’s
We are = We’re
You are = You’re
They are = They’re

Przeczenie
Przeczenie tworzymy za pomocą „not”. „Not” można skrócić z is (is not = isn’t) i are (are not = aren’t), ale nigdy z „am”.

I’m not Ja nie jestem
You aren’t Ty nie jesteś
She isn’t Ona nie jest
He isn’t On nie jest
It isn’t Ono nie jest
We aren’t My nie jesteśmy
You aren’t Wy nie jesteśmy
They aren’t Oni nie są

I’m = I am
aren’t = are not
isn’t = is not

Pytanie
Wystarczy zamienić kolejność wyrazów w zdaniu twierdzącym – i już mamy pytanie.

Am I…? Czy ja jestem…?
Are you…? Czy ty jesteś…?
Is he…? Czy on jest…?
Is she…? Czy ona jest…?
Is it…? Czy ono jest…?
Are we…? Czy my jesteśmy…?
Are you…? Czy wy jesteście…?
Are they…? Czy oni są…?

Przykłady

Are you from Spain? Czy jesteś z Hiszpanii?
Where are you? Gdzie jesteś?
Martha is as tall as her sister. Martha jest tak wysoka jak jej siostra.
She is very creative. Ona jest bardzo kreatywna.
Where is Jane from? Skąd jest Jane?
Maria is at school now. Maria jest teraz w szkole.
How old is John? Ile lat ma John?
They aren’t from Brazil. Oni nie są z Brazylii.

3 komentarze do “Czasownik to be – odmiana

Możliwość komentowania została wyłączona.