Czas Past Continuous – zastosowanie

Kiedy używamy Past Continuous? Przeanalizujmy poniższe dwa zdania:

 1. Czytałem książkę.
 2. Przeczytałem książkę.

Jaka jest różnica między tymi zdaniami? „Czytałem” oznacza, że jeszcze nie skończyłem czytać, więc nie znam zakończenia. Jest to czynność niedokonana. „Przeczytałem” to czynność dokonana – znam już całą książkę.

Past Continuous odnosi się właśnie do drugiego przykładu – czynności, która się jeszcze nie zakończyła.

Zastosowanie czasu Past Continuous

 1. Czynność, która miała miejsce w konkretnym momencie
  Wczoraj o godzinie szóstej padał deszcz, więc zostałem w domu. Yesterday at six o’clock it was raining so I stayed at home.
 2. Tło pewnego wydarzenia

  Powiedzmy, że zadzwoniła do ciebie babcia. Co w tym czasie, gdy telefon zadzwonił, robili inni domownicy? Np. brat grał w grę komputerową, rodzice oglądali film, a ty czytałeś SMS-a. To właśnie jest tło, w tych zdaniach użyjemy Past Continuous.

  Gdy zadzwoniła do mnie babcia, rodzice oglądali film, a mój brat grał w grę komputerową. When my grandma called me, my parents were watching a movie and my brother was playing a computer game.

  Czynności „w tle” są w czasie Past Continuous, natomiast czynność główna w Past Simple. W jednym zdaniu występują dwa czasy i to właśnie sprawia trudność osobom uczącym się angielskiego.

  She was walking down the street, when suddenly she saw a ghost. Szła ulicą, gdy nagle zobaczyła ducha.

  Szła to czynność „w tle” – szła sobie i szła, aż tu nagle – duch! Pierwsza część zdania jest w czasie Past Continuous (zwróć uwagę na formę: „szła”, a nie: „poszła” – zatem mamy czasownik niedokonany), a druga część w Past Simple.

 3. Dwie czynności w tym samym czasie
  Typowym słowem dla tego konkretnego zastosowania czasu jest whilepodczas gdy.

  Podczas gdy Mark czytał gazetę, Anne rozmawiała z siostrą. While Mark was reading a newspaper, Anne was talking to her sister.
 4. Wyjątki – czasowniki, które nie występują w czasach Continuous
  I thought that was a good idea. Sądziłam, że to dobry pomysł.
  I believed him. Wierzyłem mu.

  Chociaż „wierzyłem” jest czasownikiem niedokonanym, nie można użyć formy „believing”, bo „believe” nie występuje w czasach continuous.

 5. Uprzejme zapytania
  I was wondering if you could do me a favour. Zastanawiałem się, czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę.

Typowe określenia dla czasu Past Continuous

yesterday wczoraj
when kiedy
while podczas gdy
as kiedy