Czas Past Continuous

Czas Past Continuous jest prosty w tworzeniu i użyciu. Często pojawia się w towarzystwie Past Simple.

Budowa

Aby utworzyć ten czas, konieczna jest znajomość czasownika to be w czasie Past Simple.

Zdanie twierdzące

Zdanie twierdzące tworzymy za pomocą was/were i czasownika z końcówką –ing.

podmiot + was/were + czasownik z –ing

I was singing. Ja śpiewałem.
Martin was laughing. Martin się śmiał.
We were talking. My rozmawialiśmy.
You were having breakfast. Ty jadłeś śniadanie.

Zwróć uwagę na to, że was i were nie tłumaczymy na język polski. Dlatego częstym błędem popełnianym przez uczących się angielskiego jest pomijanie was i were w twierdzeniu Past Continuous.

Pytanie

Was/Were + podmiot + czasownik z –ing

What were you doing when she got home? Co robiliście, kiedy ona przyszła do domu?

Przykładowa odmiana

Przykładowa odmiana czasownika „to read” – „czytać”.
Zdanie twierdzące

I was reading. Ja czytałem/czytałam.
You were reading. Ty czytałeś/czytałaś.
She was reading. Ona czytała.
He was reading. On czytał.
It was reading. Ono czytało.
We were reading. My czytaliśmy/czytałyśmy.
You were reading. Wy czytaliście/czytałyście.
They were reading. Oni czytali/czytały.

Pytanie

Was I reading? Czy ja czytałem/czytałam?
Were you reading? Czy ty czytałeś/czytałaś?
Was she reading? Czy ona czytała?
Was he reading? Czy on czytał?
Was it reading? Czy ono czytało?
Were we reading? Czy my czytaliśmy/czytałyśmy?
Were you reading? Czy wy czytaliście/czytałyście?
Were they reading? Czy oni czytali/czytały?