Past Simple – odmiana ćw. 2

Czasowniki nieregularne