Past Simple – odmiana ćw. 3

Czasowniki nieregularne