Present Continuous – odmiana ćw. 2

Czasowniki nieregularne – ćwiczenie 1