Present Continuous – odmiana ćw. 3

Czasownik to be – ćwiczenie 2