Phrasal verbs – ćwiczenie

Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe.
Przykład: włóczyć się - knock about

1. wstać - stand
2. ściszyć radio - turn the radio
3. wpaść do kogoś (w odwiedziny) - call
4. wyciąć artykuł z gazety - cut an article of the newspaper
5. wyjść z budynku - walk of the building
6. oszukać - take
7. wystartować (o samolocie) - take
8. uciec - run
9. Uważaj! - Look !
10. uspokoić się - calm