Phrasal verbs – test

Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe.
Przykład: włóczyć się - knock about

1. odjechać (samochodem) - drive
2. odwrócić się - turn
3. obudzić się - wake
4. popsuć się (np. samochód) - break
5. nadążać za kimś - keep with somebody
6. dojść do siebie (po chorobie) - get
7. włączyć światło - turn the light
8. wyrzucić (np. notatki) - throw
9. zdjąć buty - take the shoes
10. pokłócić się - fall