Phrasal verbs – test

Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe.
Przykład: włóczyć się - knock about

1. odciąć (drogę ucieczki) - cut
2. odrzucić (ofertę) - turn
3. wyłączyć (piekarnik) - turn
4. obalić (rząd) - bring
5. zalać się łzami - break
6. zbywać śmiechem - laugh
7. włączyć do kontaktu - plug
8. zgłosić się do odprawy - check
9. przyłączyć się - join
10. zapisać (coś na kartce) - write