Czasowniki frazowe – ćwiczenia

Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe
Przykład: włóczyć się - knock about

1. pospieszyć się - hurry
2. zaczekaj (przez telefon) - hold
3. szukać - look
4. Uważaj! - Watch !
5. ugasić (ogień) - put
6. poddać się - give
7. przewrócić się - fall
8. dorosnąć - grow
9. zwrócić pieniądze - pay
10. zmywać (naczynia) - wash