Phrasal verbs – ćwiczenie

Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe
Przykład: włóczyć się - knock about

1. wychować (dzieci) - bring
2. przejrzeć notatki - run the notes
3. przeprowadzić kampanię - carry a campaign
4. rzucić palenie - give smoking
5. natrafić na artykuł - come an article
6. oddać raport/ zadanie domowe - give a report/ homework
7. opiekować się - look
8. wpaść na kogoś (spotkać) - run
9. pominąć dany temat - miss a topic
10. tolerować ich zachowanie - stand their behaviour