Phrasal verbs – test

Uzupełnij poniższe czasowniki frazowe
Przykład: włóczyć się - knock about

1. zbierać się (np. chmury, tłum) - build
2. znościć kogoś - put with somebody
3. być z kimś w dobrych stosunkach - get with somebody
4. popisywać się - show
5. znieść surowe zasady - do with strict rules
6. rozwiązać problem - sort a problem
7. być podobnym (np. do matki) - take one's mother
8. badać sprawę - look a case
9. złapać przeziębienie - pick a cold
10. rozgryźć coś/kogoś - work