Czasowniki w trzeciej formie – ćwiczenia

Ćwiczenia. Trzecia forma czasownika – past participle

Write past participles.
Example: send - sent

1. say -
2. swim -
3. buy -
4. write -
5. laugh -
6. carry -
7. like -
8. wear -
9. have -
10. miss -