Present Continuous w odniesieniu do przyszłości

Czas Present Continuous stosuje się również w odniesieniu do przyszłości.

Czynności zaplanowane
Czynności, które zostały zaplanowane – takie, wobec których podjęto już pewne przygotowania.

I’m leaving to Berlin tomorrow. Wyjeżdżam jutro do Berlina.

Znaczy to, że poczyniono już przygotowania – spakowano walizki i kupiono bilet, zarezerwowano hotel, itp.

Porównajmy to zdanie z konstrukcją z be going to:

I’m going to visit my family in Berlin. Mam zamiar odwiedzić moją rodzinę w Berlinie.

Jest to zamiar, jednak na planach się kończy – nie poczyniono konkretnych kroków, żeby ten plan zrealizować. Taka właśnie jest różnica w zastosowaniu Present Continuous w odniesieniu do przyszłości, a konstrukcją be going to.

Więcej przykładów:

We are getting married in June. Bierzemy ślub w czerwcu.
He’s working this weekend. W tym tygodniu on pracuje.
Are you coming to the party? Przyjdziesz na imprezę?
I’m seeing Bob tomorrow. Jutro spotkam się z Bobem.