Present Continuous

Czas Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły („Present” znaczy „teraźniejszy”, a „Continuous” – „ciągły”). Jeśli znasz dobrze odmianę „to be”, ten czas będzie dla Ciebie bardzo prosty.

Budowa

Poniżej znajdziesz omówienie zdania twierdzącego, przeczenia i pytania.

Zdanie twierdzące

Znasz już dobrze czasownik „to be”? Jeśli nie, zajrzyj do działu Czasownik to be, bo jest to podstawa tworzenia tego czasu. Jeśli już się z nim zapoznałeś, przejdźmy dalej.

Weźmy takie zdanie:

I'm eating. – Ja jem.

Na początku jest I’m – dosłownie „ja jestem”. I’m to skrót od I am. Potem jest czasownik „eat”, do którego doczepiła się końcówka -ing. Nie tłumaczymy na język polski niebieskiej części zdania (czyli 'm), bo wtedy wyszłoby nam coś takiego: Ja jestem jem. Dlatego pomijamy po polsku 'm i mamy: Ja jem.

Inny przykład:

He's jumping. – On skacze.

Najpierw mamy he’s – czyli „on jest”. He’s to skrót od he is. Potem jest czasownik jump, do którego dodajemy -ing. Nie tłumaczymy niebieskiej części i wychodzi nam: On skacze.

A to ogólny schemat zdania oznajmującego:

podmiot + czasownik „to be” + czasownik z –ing

I bardziej szczegółowo:

I + am + czasownik z –ing

you/we/they + are + czasownik z –ing

she/he/it + is + czasownik z -ing

Odmieńmy sobie czasownik „jeść” przez wszystkie osoby.

I’m eating. Ja jem.
You’re eating. Ty jesz.
She’s eating. Ona je.
He’s eating. On je.
It’s eating. Ono je.
We’re eating. My jemy.
You’re eating. Wy jecie.
They’re eating. Oni jedzą.

Przykłady zdań:

I’m working at the moment. Pracuję teraz.
She’s watching TV. Ona ogląda telewizję.
You’re listening to the radio. Ty słuchasz radia.

Pytanie

Pytanie jest bardzo proste, bo wystarczy zamienić kolejność pierwszych dwóch wyrazów w zdaniu twierdzącym i gotowe!

They are laughing. Oni się śmieją.
Are they laughing? Czy oni się śmieją?

A jak powiedzieć:

Czy ty oglądasz telewizję?

1. Tworzymy zdanie twierdzące – ty oglądasz telewizję:

You are watching TV.

2. Zamieniamy kolejność pierwszych dwóch wyrazów:

Are you watching TV?

Prawda, że proste?

Ogólny schemat tworzenia pytania:

Am + I + czasownik z –ing

Szczegółowy schemat:

Are + you/we/they + czasownik z –ing

Is + she/he/it + czasownik z –ing

Przykładowa odmiana „swim” w pytaniu:

Am I swimming? Czy ja pływam?
Are you swimming? Czy ty pływasz?
Is she swimming? Czy ona pływa?
Is he swimming? Czy on pływa?
Is it swimming? Czy ono pływa?
Are we swimming? Czy my pływamy?
Are you swimming? Czy wy pływacie?
Are they swimming? Czy oni pływają?
What are you doing? Co robisz?
Is he watching TV? Czy on ogląda telewizję?

Przeczenie

Ogólny schemat przeczenia:

podmiot + przeczenie „to be” + czasownik z –ing

I w poszczególnych osobach:

I’m + not + czasownik z –ing

you/we/they + aren’t + czasownik z –ing

she/he/it + isn’t + czasownik z –ing

Przeczenie składa się z podmiotu, potem jest isn’t/aren’t/am not oraz czasownik z końcówką –ing.

You aren’t having breakfast. Nie jesz śniadania (teraz).
Ann isn’t doing her homework. Ann nie odrabia lekcji.

Tworzenie czasownika z końcówką –ing

 1. Najczęściej do czasownika dodaje się –ing.
  watch – watching
  ask – asking
  speak – speaking
  tell – telling
 2. Jeśli czasownik kończy się na „e” – wyrzucamy „e” i dodajemy –ing”.
  take – taking
  make – making
  change – changing
 3. Jeśli czasownik kończy się na spółgłoskę, samogłoskę i spółgłoskę – trzeba podwoić ostatnią literę (spółgłoskę), a następnie dodać –ing.

  run – running („r” to spółgłoska, potem przedostatnia jest samogłoska „u”, a ostatnia spółgłoska „n”, więc trzeba podwoić „n”)
  win – winning

  Uwaga: nie podwajamy litery, kiedy czasownik kończy się na dwie samogłoski + spółgłoska.

  weep – weeping
  rain – raining

  Tak samo nie podwajamy spółgłoski, jeśli czasownik kończy się na samogłoskę + w/x/y/z

  snow – snowing
  say – saying

Zastosowanie

 1. Czynność, która trwa w momencie mówienia
  Najczęstsze zastosowanie tego czasu to opisywanie czynności, które dzieją się w tej chwili.

  At the moment you’re reading an article on grammar. W tym momencie czytasz artykuł na temat gramatyki.
  What is she doing? Co ona robi? (teraz)
  She’s having a sandwich. Je kanapkę.
  I’m making a cake. Robię ciasto.
  Josh is watching TV. Josh ogląda telewizję.
 2. Opisywanie zachodzących zmian, trendów, zjawisk, procesów
  Twitter is getting more and more popular. Twitter staje się coraz popularniejszy.
 3. Czynności powtarzające się, które nas irytują lub nie podobają się nam
  Zwykle w zdaniu występuje wtedy always, forever, constantly lub continually.

  He’s always making such a mess! Zawsze robi taki bałagan!
  They’re constantly leaving their socks on the floor. Ciągle zostawiają skarpety na podłodze.
 4. Czynność tymczasowa
  I’m living in Warsaw now. Teraz mieszkam w Warszawie.

  Użycie tego czasu oznacza, że osoba ta mieszka w Warszawie tymczasowo, przez krótki okres czasu, a nie na stałe. Jeśli mieszkałaby na stałe, należy użyć czasu Present Simple.

  You’re being silly. Wygłupiasz się.

  Ktoś wygłupia się właśnie w tej chwili, nie znaczy to, że jest tak zawsze.

 5. Czynności zaplanowane
  Czas ten służy też do wyrażania planów. Więcej na ten temat w artykule Present Continous – wyrażanie przyszłości.

  I’m meeting him tomorrow. Spotykam się z nim jutro (już zaplanowałem).

Uwaga: pewnych czasowników nie używamy w czasach Continuous (ciągłych).

Now I know it! Teraz to wiem!

Chociaż jest określenie „now” – typowe dla czasu Present Continuous, trzeba użyć czasu Present Simple, ponieważ czasownik „know” nie występuje w czasach ciągłych.

Określenia czasu

 • now – teraz
 • at the moment – w tej chwili, w tym momencie
 • today – dzisiaj
 • nowadays – obecnie, teraz
 • tonight – dziś wieczorem
 • still – nadal
 • at present – teraz

Przykładowa odmiana

Przykładowa odmiana czasownika „to wait” – „czekać”.
Zdanie oznajmujące

I’m waiting. Ja czekam.
You’re waiting. Ty czekasz.
She’s waiting. Ona czeka.
He’s waiting. On czeka.
It’s waiting. Ono czeka.
We’re waiting. My czekamy.
You’re waiting. Wy czekacie.
They’re waiting. Oni czekają.

Przeczenie

I’m not waiting. Ja nie czekam.
You aren’t waiting. Ty nie czekasz.
She isn’t waiting. Ona nie czeka.
He isn’t waiting. On nie czeka.
It isn’t waiting. Ono nie czeka.
We aren’t waiting. My nie czekamy.
You aren’t waiting. Wy nie czekacie.
They aren’t waiting. Oni nie czekają.

Pytanie

Am I waiting? Czy ja czekam?
Are you waiting? Czy ty czekasz?
Is she waiting? Czy ona czeka?
Is he waiting? Czy on czeka?
Is it waiting? Czy ono czeka?
Are we waiting? Czy my czekamy?
Are you waiting? Czy wy czekacie?
Are they waiting? Czy oni czekają?