Present Perfect Continuous

Budowa

Zdanie oznajmujące

podmiot + have been + czasownik z –ing

I’ve been living here for four days. Mieszkam tu od czterech dni.

she/he/it + has been + czasownik z -ing

W trzeciej osobie l.p. (on, ona, ono) po podmiocie używamy „has”, które można skrócić do ’s.

He’s been writing this email for 20 minutes. Pisze tego e-maila od dwudziestu minut.

Przeczenie

podmiot + haven’t been + czasownik z -ing

Przeczenie tworzymy za pomocą haven’t, po którym znajduje się czasownik z końcówką –ing.

I haven´t been waiting long. Nie czekałem długo.

she/he/it + hasn’t been + czasownik z -ing

W przeczeniu w trzeciej osobie l.p. zamiast haven’t używamy hasn’t.

He hasn’t been waiting long. On nie czekał długo.

Pytanie

Have + podmiot + been + czasownik z -ing

Pytania tworzymy za pomocą have, potem jest podmiot, been i czasownik z końcówką -ing.

How long have you been looking for a new flat? Jak długo szukasz nowego mieszkania?

Has + podmiot + been + czasownik z -ing

W trzeciej osobie l.p. (ona, on, ono), zamiast have na początku, używamy has.

How long has she been looking for a new flat? Jak długo szuka nowego mieszkania?

Zastosowanie

 1. Czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa nadal
  I’ve been working for five hours. Pracuję od pięciu godzin.

  Czynność zaczęła się pięć godzin temu i nadal trwa. W polskim zdaniu mamy czas teraźniejszy.

 2. Czynność, która trwała w przeszłości i niedawno się zakończyła
  I’ve been talking to Mr Jones. Rozmawiałem z panem Jonesem.

  Zdanie oznacza, że niedawno skończyłem z nim rozmawiać. W zdaniu polskim jest czas przeszły, bo czynność została zakończona.

 3. Czynność, o której wnioskujemy na podstawie obserwacji
  You’ve been drinking my coffee! Piłeś moją kawę!

  Filiżanka jest w połowie pusta, więc wnioskujemy, że ktoś ją wypił. Nie możemy użyć czasu Past Simple lub Continuous, bo mamy teraźniejszy skutek – brakuje kawy. Jeśli stałoby się to kilka dni temu, wtedy użyjemy czasu Past. Present Perfect Simple też nie będzie tu pasować, bo to znaczyłoby, że wypił całą kawę, a tu jednak trochę zostało.

 4. Pytania „Jak długo…”
  How long has she been learning Spanish? Jak długo ona uczy się hiszpańskiego?
  How long have you been working in that company? Jak długo pracujesz w tej firmie?

Uwaga: niektórych czasowników nie używamy w czasach continuous. Dlatego poniższe zdanie jest poprawne tylko w Present Perfect Simple:

How long have you known them? Jak długo ich znasz?

Określenia czasu

for od
since od
recently ostatnio
lately ostatnio
how long jak długo
today dzisiaj