Present Perfect

Jest to czas, który sprawia najwięcej trudności uczącym się angielskiego. Jego forma jest bardzo prosta, jednak zastosowanie może na początku sprawiać kłopoty, tym bardziej, że zdania z Present Perfect tłumaczymy czasem po polsku w czasie teraźniejszym, a czasami w przeszłym.

Budowa Present Perfect

Zdanie oznajmujące

podmiot + have + czasownik w 3. formie

Zdanie w czasie Present Perfect składa się z podmiotu, po którym dodajemy „have”, a następnie czasownik w trzeciej formie.

I’ve just had breakfast. Właśnie zjadłem śniadanie.
They’ve already written an essay. Oni już napisali esej.

she/he/it + has + czasownik w 3. formie

W trzeciej osobie l.p. (on, ona, ono) po podmiocie używamy „has”.

Mary has just made a phone call. Mary właśnie zadzwoniła.

Przeczenie

podmiot + haven’t + czasownik w 3. formie

Przeczenie tworzymy za pomocą „haven’t”, po którym znajduje się czasownik w trzeciej formie.

I haven’t seen Josh since May. Nie widziałem Josha od maja.

she/he/it + hasn’t + czasownik w 3. formie

W przeczeniu w trzeciej osobie l.p. zamiast haven’t używamy hasn’t.

He hasn’t received the package yet. Nie otrzymał jeszcze paczki.

Pytanie

Have + podmiot + czasownik w 3. formie

Pytania w Present Perfect zaczyna się od have, potem jest podmiot i czasownik w trzeciej formie.

Have they made any progress? Czy zrobili jakiś postęp?
Have you heard from Jane? I haven’t seen her recently. Masz wiadomości od Jane? Nie widziałem jej ostatnio.

Has + podmiot + czasownik w 3. formie

W trzeciej osobie l.p. (ona, on, ono), zamiast have na początku używamy has.

Has he made any progres? Czy on zrobił jakiś postęp?

Trzecia forma czasownika

Czasowniki w trzeciej formie dzielą się na regularne i nieregularne.

Czasowniki regularne

Jeśli czasownik jest regularny, wystarczy dodać –ed. Trzecia forma czasowników regularnych wygląda tak samo jak druga forma czasownika dla czasu Past Simple. Obowiązują też takie same zasady ortograficzne (czasem dodajemy –es, czasem trzeba podwoić spółgłoskę, itp.)

smile smiled
enjoy enjoyed

Czasowniki nieregularne

Czasowników nieregularnych musimy nauczyć się na pamięć zaglądając do trzeciej kolumny tabeli z czasownikami nieregularnymi. Czasem druga i trzecia forma jest taka sama, ale nie jest to regułą.

sell sold
know known
make made
be been

Zastosowanie Present Perfect

 1. Czynność, która zaczęła się w przeszłości i nadal trwa
  I’ve lived here for ten years. Mieszkam tu od dziesięciu lat.

  Zdanie to znaczy, że dziesięć lat temu zacząłem tu mieszkać i mieszkam do dziś. Ponadto mamy słówko for – typowe określenie dla czasu Present Perfect.

  She hasn’t seen Maggie since Monday. Nie widziała Maggie od poniedziałku.

  W tym przykładzie polskie zdanie jest w czasie przeszłym – nie widziała. Poprzedni przykład jest w czasie teraźniejszym – mieszkam.

  W tych przykładach mamy typowe określenia dla czasów Perfect – since i for. Więcej na temat ich użycia (nie można ich stosować zamiennie) w artykule For i since. Inne określenia to np. already, just, never, so far. Zdania w czasie Present Perfect mogą również nie mieć żadnych określeń czasowych.

 2. Czynność, która właśnie niedawno się zakończyła
  I’ve just booked a room in a hotel. Właśnie zarezerwowałem pokój w hotelu.
 3. Skutki czynności, które można obecnie zaobserwować
  You’ve eaten my sandwich! Zjadłeś moją kanapkę!

  Zjadł kanapkę, czyli skutek jest taki, że jej nie ma – talerz jest pusty, więc nie można jej zjeść.

  Have you seen that movie? Widziałaś ten film?

  Jeśli widziałaś, to znaczy, że znasz fabułę i wiesz, jak się skończył.

 4. Osiągnięcia
  Czynności, które robiliśmy lub nigdy nie robiliśmy, np. zwiedzanie Paryża, jazda konno, obejrzenie jakiegoś filmu, jak też osiągnięcia rozumiane bardziej dosłownie – nagrody, spełnione cele i zadania.

  Have you ever been to Rome? Czy byłeś kiedyś w Rzymie?
  Have you ever flown by plane? Czy leciałeś kiedyś samolotem?
  I’ve ridden a camel twice. Dwa razy jechałem na wielbłądzie.
  Stephen King has written many good books. Stephen King napisał wiele dobrych książek.
 5. Zdania okolicznikowe czasu
  Typowe określenia w przypadku takich zdań to when, as soon as, after.

  I’ll go to the shop when the rain has stopped. Pójdę do sklepu, kiedy przestanie padać.

Typowe określenia dla czasu Present Perfect

Osobne artykuły dotyczące określeń czasowych charakterystycznych dla czasów Perfect:

never nigdy
ever kiedykolwiek, kiedyś
for od
since od
just właśnie
recently ostatnio, niedawno
already już
yet jeszcze nie, już
so far do tej pory

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *