Present Simple – przeczenie – ćwiczenia

Uzupełnij zdania przeczące w czasie Present Simple.

1. My brother to school on Sundays. (not/go)
2. We a pizza for breakfast. (not/have)
3. He meat. (not/eat)
4. Aunt Emma in London. (not/live)
5. Her little brother pancakes. (not/like)
6. I very fast. (not/swim)
7. We coffee in the evening. (not/drink)
8. Jessica early on Monday. (not/get up)
9. I you. (not/believe)
10. They soap operas. (not/watch)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *