Czas Present Simple – ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Czas Present Simple – zdania oznajmujące
Czas Present Simple – ćwiczenia

 1. Odmiana czasownika
 2. Odmiana czasownika (pytanie)
 3. Odmiana czasownika (przeczenie w Present Simple)
 4. Wpisz poprawną formę czasownika (twierdzenia)
 5. Wpisz poprawną formę czasownika (zdania twierdzące)
 6. Przepisz zdania, zmieniając je na przeczenia (przeczenia)
 7. Wpisz poprawną formę czasownika (przeczenia)
 8. Do czy does? Wybierz poprawną formę (pytania w czasie Present Simple)
 9. Utwórz pytania z podanych wyrazów (pytania szczegółowe)
 10. Forma czasownika w 3. osobie l.p.
 11. Forma czasownika w 3. osobie l.p.
 12. Wpisz do, does, don’t lub doesn’t (pytania, przeczenia, krótkie odpowiedzi)
 13. Przepisz zdania, używając she lub he (3 os. l.p.)
 14. Utwórz pytania z podanych wyrazów w czasie Present Simple (pytania szczegółowe)
 15. Wybierz poprawną odpowiedź (przeczenia, zdania twierdzące)
 16. Utwórz pytania w czasie Present Simple
 17. Uzupełnij zdania
 18. Przeczenia w Present Simple – uzupełnij zdania
 19. Krótkie odpowiedzi – uzupełnij
 20. Uzupełnij zdania – daily routine
 21. Uzupełnij pytania w Present Simple
 22. Czasownik „have got” – uzupełnij zdania
 23. Czasownik „have got” – wybierz poprawną odpowiedź
 24. Czasownik „have got” – wpisz „have got” albo „has got”
 25. Czasownik „have got” – napisz pytania
 26. Czasownik „have got” – wpisz przeczenie
 27. Czasownik „have got” – uzupełnij zdania