Present Simple – wyrażanie przyszłości

Czas Present Simple służy też do wyrażania przyszłości:

 1. Rozkłady jazdy (samolotów pociągów, autobusów) i plany lekcji
  The train to Warsaw leaves at 10:15 a.m. Pociąg do Warszawy odjeżdża o 10:15.
  The plane departs at 10 p.m. Samolot odlatuje o dziesiątej.
 2. Repertuar w kinie, teatrze, operze, w telewizji
  The film starts at 7 o’clock. Film zaczyna się o siódmej.
  What time does the play begin tonight? O której godzinie wieczorem rozpoczyna się sztuka?
 3. Stałe godziny – np. rozpoczęcia pracy, odlotu
  On Monday I start work at 6 o’clock. W poniedziałek zacznę pracę o szóstej.
  I fly to London tomorrow. Jutro lecę do Londynu.
  Martha starts her work next Tuesday. Martha zaczyna pracę w przyszły wtorek.

Typowe czasowniki dla Present Simple w przyszłości

arrive przyjeżdżać

be być

begin zaczynać się
come przyjeżdżać
close zamykać
depart odjeżdżać
end kończyć się
finish kończyć
fly lecieć
leave odjeżdżać, wyjeżdżać
open otwierać
return wracać
start zaczynać się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *